KYS Danışmanlığı

Uzmanlıklar

Hizmetler

Referanslar

Hakkımızda

Adres / Tel

Site Haritası

 

 

Uzmanlıklar

  Kamera Sistemleri

  Yangın Algılama

  Hırsız Alarm

  Seslendirme

  Kartlı Geçiş

  Etiketleme

  TV Yayın Dağıtım

  Data/Tel Kablolama

  Konut Otomasyonu

 

 

 

 

 

 

YANGIN İHBAR SİSTEMİ

 

Yangın Alarm Sistemleri, çok boyutlu yangından korunma kavramının tamamını değil, ancak önemli bir ayağını teşkil eder. 

 

Yangın riskine karşı binada önemli olan konular,

 • İtfaiye ile haberleşme hızı, itfaiyenin ulaşım kolaylığı,

 • Yangına dayanıklı bina içi bölümlerin olması,

 • Farklı yangın bölümleri arasında yangın duvarları ile ısı ve dumana karşı izolasyon,

 • Bina ana yapısını teşkil eden parçaların yüksek yangın dayanıklılığına sahip olması,

 • Şaft ve kanalların yangına dayanıklı durdurucu malzeme ile kapatılması,

 • Kısa, yangına dayanıklı kaçış ve kurtarma yollarının olması,

 • Çıkış yerlerini de gösteren acil aydınlatmanın olması,

 • Yıldırım riski yüksek ise yıldırımdan korunma sisteminin kurulmuş olması,

 • Efektif bir yangın alarm sisteminin kurulmuş olması,

 • Havalandırma ve iklimlendirme sisteminin doğru yangın senaryoları ve yangın alarm sistemi ile entegre çalışması,

 • Bina içi çalışanları uyarabilecek ses/siren sisteminin olması,

 • Bina içi yanıcı ve patlayıcı maddelerin ayrı bir yangın bölmesinde özel korunması,

 • Su, köpük veya gaz ile yangın söndürme sisteminin kurulmuş olmasıdır.

Yangın alarm sisteminin görevleri,

 • Tehlike içindeki kişileri uyarmak,

 • İtfaiye ve/veya yangınla mücadele/kurtarma timini uyarmak,

 • Yangın damperlerinin kapatılması gibi duman ve yangının yayılmasını engelleyecek sistemleri aktive etmek,

 • Sabit söndürme mekanizmalarını aktive etmek,

 • Kaçış yollarında hava basıncını arttırarak duman ve yangın yayılmasını azaltmak için havalandırma sistemini uyarmak,

 • Elektrik sistemini devre dışı bırakmak,

 • Bina kontrolunu sağlayan iklimlendirme sistemini ve asansörleri uyarmak

 • Kartlı geçiş sistemi gibi kontrollarla çalışan kapıları açmak,

 • Acil aydınlatma sistemini aktive etmek,

 • Özel tahliye sistemi var ise aktive etmektir.

Gaz alarm sistemi,

 • Tehlike içindeki ve uyarılması gereken kişileri uyarmak için sesli ve ışıklı alarm cihazlarını aktive etmek

 • Havalandırmayı açmak/arttırmak

 • Gaz kaynaklarını kapatmak, motorları ve pompaları durdurmak, vanaları kapatmak gibi görevleri icra eder.

Yangın alarm sistemi projelendirilmesi,

 • Korunacak alanın yangın riski,

 • Hatalı algılamaya neden olabilecek faktörler,

 • Riski oluşturan materyaller, olası yangın türü, duman ve alev türü,

 • Korunacak alanın boyutları ve yapısı,

 • Üretici firmanın verileri,

 • Bina içinde kurulu diğer sistemler (havalandırma, iklimlendirme, kartlı geçiş, seslendirme, gazlı söndürme, su püskürtmeli söndürme, kapalı devre televizyon, asansör ve yürüyen merdivenler vs.),

 • Yangın senaryoları göz önüne alınarak tasarlanır. 

Konvansiyonel, analog adresli, interaktif, aktif hava emmeli sistemlerden biri veya bir kaçının oluşturduğu karma sistemlerle projelendirme yapılır.  

Yukarıdaki faktörlere göre ısı, ısı artış hızı, duman, iyonizasyon duman, parlama, IR ışın sensörleri üretici firmanın risk ve algılama alanı verilerine dayanılarak gerekli ışıklı/sesli uyarma cihazları ve elle alarm aktive düğmeleri ile birlikte standartlara ve korunacak alana göre yerleştirilip, diğer bina sistemleri ile entegre edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

© Smartek Ltd..Şti, 2002-2022